Vereniging Hartenjagers Sport Zaanstreek

 

 Start
Nieuws
Privacy verklaring
Historie
Vereniging/Bestuur
Informatie
Doel
Trim-uurtje
Meedoen?
Veiligheid
Links
Activiteiten   

De vereniging zelf

Vereniging De Hartenjagers Sport Zaanstreek is een bij de Kamer van Koophandel geregistreerde vereniging.

Er is een akte van oprichting en er zijn statuten.

Niet dat dat de meest interessante lectuur is, maar het garandeert wel dat er duidelijke spelregels zijn in de vereniging.

Het bestuur zorgt ervoor dat de doelen die zijn vastgelegd in de statuten, worden uitgevoerd.

Er zijn vier of vijf bestuursvergaderingen per jaar en een algemene vergadering.

Op de bestuursvergaderingen worden de lopende zaken geregeld.

Op de jaarvergadering legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid en presenteert het de rekening en verantwoording van het afgelopen jaar en de begroting voor het volgende jaar.

De jaarvergadering is bedoeld voor alle leden en hun partners.

Na afloop van het officiele gedeelte is er een gezellig samenzijn.

Bestuur van de vereniging 

De vereniging heeft een bestuur, bestaande uit 4 leden.

Het bestuur wordt jaarlijks door de leden gekozen. 

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Ton Schomakers Secretaris: Jaap de Jong Penningmeester: Dothy Kalf - Kudding
Kees Jongensstraat 23 Wilgenhaantje 13 Westzijde 109
1531 GT  Wormer 1562 LW  Krommenie 1506 GB  Zaandam
Telefoon: 075 - 6420007 Telefoon: 06 - 53 339 052 Telefoon: 075 - 6352066
Email:redactie.hartenjagers@ziggo.nl Email: j.jongjde@upcmail.nl Email: dothy@hetnet.nl

 

Overige leden:                                                                                                                 

Materiaalbeheer: Dick Mooij Redactie: Ton Schomakers
Watertoren 7 Kees Jongensstraat 23
1531 NG  Wormer 1531 GT  Wormer
Telefoon: 075 - 6426639 Telefoon: 075 - 6420007
Email: d.mooij919@hotmail.com Email:redactie.hartenjagers@ziggo.nl
tevens Coordinator Reanimatieteam tevens beheer Website en Emailkring  

                                   

 Het ibannummer van de Hartenjagers is: NL 45 INGB 0005 3224 73 tnv. Hartenjagers, Zaanstreek