Vereniging Hartenjagers Sport Zaanstreek

 

 Start
Nieuws
Privacy verklaring
Historie
Vereniging/Bestuur
Informatie
Doel
Trim-uurtje
Meedoen?
Veiligheid
Links
Activiteiten   

 

Veiligheid, een belangrijk onderwerp.

 

Toen de AED werd aangeschaft vroegen we ons af of we met dit eenvoudig te bedienen apparaat nog wel de aanwezigheid van de verpleegkundigen nodig hadden.

Het antwoord was een overduidelijk JA. Zij zijn bij uitstek in staat bij een calamiteit effectief te handelen. We realiseerden ons echter ook dat het wel bijzonder nuttig zou zijn wanneer er mensen zouden zijn die de verpleegkundigen kunnen bijstaan. Om die reden werd een groep opgericht die getraind werd in het reanimeren en die in geval van nood zelfs de AED zouden kunnen bedienen.

 

De groep komt minimaal eenmaal per jaar een avond bij elkaar om de kennis en vaardigheden op peil te houden. 

Er is een Calamiteitenplan opgesteld. Hierin is vastgelegd wie er wat doet wanneer er onverhoopt iemand onwel wordt.

Dit calamiteitenplan is bij elk lid van de Reanimatiegroep bekend. Het is ook altijd voorhanden (en in te zien) in de blauwe tas die aan het karretje met de AED hangt.

 

 In het kort komt het hier op neer:

 

A. Verpleegkundige aanwezig

 

In dat geval neemt die (verpleegkundige) actie. 

De leden van de Reanimatiegroep (in het Calamiteitenplan Groepsleiders genaamd) assisteren bij het ophalen van de AED en het alarmeren van 112. Zij zorgen in elk geval voor assistentie bij het reanimeren. Zij zorgen ervoor dat zo spoedig , mogelijk 112 wordt gebeld, zij zorgen ervoor dat er een opvang is voor de arriverende hulpdiensten en zij zorgen dat het lokaal waar de calamiteit zich voordoet wordt ontruimd. Behalve de verpleegkundige, de sportleider en de leden van de Reanimatiegroep mag niemand in de zaal blijven.

 

B. Verpleegkundige niet aanwezig

 

Het initiatief voor het ondernemen van actie ligt dan bij de sportleider. Zij kunnen zelf starten met het verlenen van hulp of daarvoor een lid van de Reanimatiegroep  aanwijzen. 

De overige leden van de Reanimatiegroep nemen dan de taken op zich die verder onder A worden genoemd.

 

C. Geen verpleegkundige en geen sportleider aanwezig

 

Een van de leden van de Reanimatiegroep start (zonodig) het reanimeren, de andere leden van de Reanimatiegroep assisteren met de taken onder A.

 

Er wordt altijd naar gestreefd zo snel mogelijk meerdere personen bij de patient aanwezig te hebben om het reanimeren over te nemen.

 

Leden Reanimatie groep zijn bekend binnen de groepen.