Vereniging Hartenjagers Sport Zaanstreek

 

 Start
Nieuws
Privacy verklaring
Historie
Vereniging/Bestuur
Informatie
Doel
Trim-uurtje
Meedoen?
Veiligheid
Links
Activiteiten   

 

Meedoen?

 

Organisatie, kosten

 

Deelname aan het wekelijkse trim-uurtje kost (prijspeil 2009-2010) 102 euro per jaar. Er zijn ongeveer 38 trimavonden per jaar,

waarvan de meeste gehouden worden in de sportzaal van het Zaanlands Lyceum.

Er zijn drie sportgroepen: 17.15 tot 18.00 uur, 18.00 tot 18.45 uur en 18.45 tot 19.30 uur. 

Zo lang er plaats is kunt u geplaatst worden in een groep van uw keuze.

 

Aanmelding geschiedt via de secretaris (Wilgenhaantje 13  1562 LW  Krommenie) of via de mailbus op onze homepage.

Instemming (schriftelijk bewijs wordt verlangd) van uw cardioloog of huisarts is noodzakelijk. 

Inleveren bij de secretaris of de coordinator van de sportgroep.

 

     

horizontal rule

bullet

Website Hartstichting