Vereniging Hartenjagers Sport Zaanstreek

 

 Start
Nieuws
Privacy verklaring
Historie
Vereniging/Bestuur
Informatie
Doel
Trim-uurtje
Meedoen?
Veiligheid
Links
Activiteiten   

 

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingaande 25 mei 2018 melden wij het volgende:

Privacyverklaring Hartenjagers Sport Zaanstreek

Hartenjagers Sport Zaanstreek is een vereniging van hartpatienten of voormalige hartpatienten die deelnemen aan een gericht programma met zaalsport en die onder deskundige leiding willen werken aan hun gezondheid en conditie. De vereniging telt ongeveer zestig leden.
Hartenjagers Sport Zaanstreek voert een privacybeleid dat overeenkomt met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Een specifiek aspect van de vereniging is dat leden een doelgroepen vormen met een verhoogd risico. Daarom vragen we bij de inschrijving ook informatie die noodzakelijk is om in geval van een calamiteit adequaat te kunnen handelen, zoals telefoonnummers van personen die in zo een geval gebeld moeten worden en een pasfoto als identificatie voor de ambulancemedewerkers.
De persoonsgegevens van de leden zijn nodig voor het voeren van een verantwoorde (financiele) administratie en de verspreiding van e-mailberichten en het verenigingsblad dat digitaal of in geprinte vorm alleen actief en met hun toestemming naar de leden wordt gestuurd. De inhoud toetsen we op privacy-aspecten.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het verzamelen en zorgvuldig beheren van de persoonsgegevens met waarborgen voor de vertrouwelijkheid en  privacy. De verwerking van de gegevens is niet uitbesteed aan derden. De gegevens over de leden worden bewaard zo lang het lidmaatschap duurt en vernietigt na beeindiging van het lidmaatschap. De leden hebben het recht op inzage in hun persoonsgegevens en het corrigeren dan wel intrekken van deze gegevens. De informatie over de leden stellen we niet ter beschikking aan derden, tenzij we wettelijk verplicht zijn om die te verstrekken.
 

Vragen, opmerkingen, klachten

Heeft u vragen, suggesties, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact opnemen met de secretaris van Hartenjagers Sport Zaanstreek: j.jongjde@upcmail.nl; telefoon (06) 53 33 90 52.

Als u van mening bent dat Hartenjagers Sport Zaanstreek niet overeenkomstig de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens handelt dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Gegevensbescherming in Nederland.
In geval van een datalek verzoeken wij u dat zo snel mogelijk te melden bij de secretaris.